Důležitost diagnostiky nepřímou kalorimetrií

Slibovaný článek o klidovém energetickém výdeji stanoveném pomocí nepřímé kalorimetrie, který nedávno vyšel v magazínu GHC Genetics určený pro lékaře .
Důležitost diagnostiky nepřímou kalorimetrií

Nepřímá kalorimetrie (indirect calorimetry) je považována jako zlatý standart oproti v praxi více používaným predikčním rovnicím ????. Přesnost těchto rovnic je však poměrně velmi omezená, jak se můžete dočíst v článku.

U nás ve @_fitbee ???? však nepřímou kalorimetrii běžně využíváme zejména u aktivních klientů, sportovců ???????? jakékoliv úrovně. Nepřímou kalorimetrii také používáme v rámci léčebné výživy při zdravotních obtížích nebo u osob, které se dlouhodobě neúspěšně pokoušejí o redukci hmotnosti.

Měření ⚖️ je založené na výměně plynů při výdeji energie, tedy na rozdílu množství vdechnutého kyslíku a vydechnutého oxidu uhličitého. Naměřená hodnota udává, kolik tělo spotřebuje energie v psychickém ???? a fyzickém ???????? klidovém režimu ????????‍♀️.

Tímto vyšetřením dokážeme také zjistit, jaké živiny vaše tělo ????????‍????‍????????přednostně využívá, stanoví tedy přesný podíl bílkovin ????????, sacharidů ???? a tuků ???? z celkového klidového metabolizmu.

 

Celý text článku:

V nutriční poradně FitBee se již více než deset let zabýváme poradenstvím v oblasti výživy, a to jak zdravé – preventivní, tak i léčebné a výživy sportovců od dětí po dospělé. Zabýváme se také výživovým poradenstvím pro seniory, pro těhotné a kojící ženy. V rámci projektů „Dny zdraví pro zaměstnance“ spolupracujeme s řadou firem, nejen v Praze, ale po celé ČR a nově již i na Slovensku.

V rámci naší praxe měříme, mimo jiné, tělesné složení. Sestavujeme jídelníčky podle individuálních požadavků klientů, poskytujeme poradenství sportovcům osobně, ale i rodičům sportujících dětí apod. Tým tvoří několik nutričních terapeutů a na základě dlouhodobých zkušeností a potřeb spolupracujeme i s psychology a fyzioterapeuty.

Jak již bylo zmíněno, velkou část naší práce tvoří sestavování a konzultace jídelníčků dle požadavků klientů. Řešíme jak pokles tělesné hmotnosti v případě nadváhy nebo obezity, tak i potřebu nárůstu aktivní svalové hmoty. Správně nastaveným jídelníčkem upravujeme například i kostní densitu u dospívajících sportovců.

A právě problematika správného nastavení jídelníčku je daleko složitější, než se na první pohled zdá. Pokud máme zodpovědně a správně sestavit individuální jídelníček, potřebujeme co nejpřesnější vyšetření tělesného složení klienta a dále pak je velmi důležité stanovení hodnoty tzv. klidového metabolického obratu (resting energetic rate, RMR). Na jeho základě potom přesněji stanovit celkový denní energetický obrat (total daily energy expenditure, TDEE), který klientovi s ohledem na jeho fyzickou aktivitu a stanovený cíl doporučíme. Doporučení bude pochopitelně jiné, pokud chceme tělesnou hmotnost snižovat, nebo naopak stavět aktivní svalovou hmotu a zdravě přibrat. Pokud nebudeme vycházet z výsledků velmi přesného a pečlivého vyšetření, nemusíme klientovi dostatečně pomoci a jeho výsledky nebudou odpovídat vloženému úsilí pro danou změnu.

Pro pochopení dané problematiky je nutné si uvědomit, že celkový denní energetický výdej zahrnuje několik složek a to tzv. bazální metabolismus, dále energii nutnou pro trávení jídla, pro nesportovní aktivity, jako je chůze do práce, pohyb v zaměstnání, domácnosti apod. (NEAT) a energii potřebnou pro případné sportovní aktivity. Každá z těchto složek se podílí na celkovém denním energetickém výdeji různými procenty.

Bazální metabolismus (někdy se hovoří nesprávně o klidovém metabolismu, tato hodnota je o několik procent vyšší než hodnota bazálního metabolismu) tvoří cca 60-75 % denního energetického výdeje. Energie potřebná pro trávení stravy se pohybuje okolo 10 %, nesportovní pohybové aktivity pokrývají okolo 10-20. Smutnou zprávou pro mnoho lidí je, že běžná sportovní aktivita, třeba hodina cvičení, se na celkovém denním výdeji podílí přibližně 10-15 %. A navíc ovšem jen případě, že cvičíme každý den. Pokud cvičíme ob den, snižuje se její přínos k celkovému výdeji na hodnotu 5-8 %. Ovšem i tato hodnota může být nakonec výrazně nižší, zejména v situaci, kdy po sportovní aktivitě jíme automaticky více, než potřebujeme. Očekávaný pokles hmotnosti se nedostaví.

Bazální metabolismus (v anglickém jazyce basal metabolic rate, BMR, nebo též basal energy expenditure, BEE) tvoří 60-75 % TDEE a pro efektivní individuální jídelníček je velmi důležité určit jeho aktuální hodnotu. Na míře bazálního metabolismu se podílí více parametrů, například věk, pohlaví, tělesná výška, hmotnost, ale i hormonální stav, tělesná teplota, aktuální složení stravy aj. Jeho hodnotu proto potřebujeme určit co nejpřesněji. K tomu můžeme použít některý z řady výpočtů, například dle dle Harrise a Benedicta:

Pro muže

BMR (kcal/den) = 66,473 + 13,7516 × (hmotnost v kg) + 5,0033 × (výška v cm) – 6,7550 × (věk v letech)

Pro ženy

BMR (kcal/den) = 655,0955 + 9,5634 × (hmotnost v kg) + 1,8496 × (výška v cm) – 4,6756 × (věk v letech)

Tato rovnice ovšem nezohledňuje podíl tělesného tuku, a tedy ani skutečné tělesné složení. Vypočítaná hodnota bazálního metabolismu tak bude poměrně nepřesná.

K přesnějšímu výsledku vede odhad bazálního metabolismu při měření tělesného složení bioimpedančním přístrojem. Ten kombinuje rovnici pro výpočet nikoliv bazálního, ale klidového metabolismu s výsledky tělesného složení, především množstvím aktivní svalové hmoty a tělesného tuku.

Pokud srovnáme výsledky získané bioimpedačním měření vs. výsledky získané jen z Harris Benediktovy rovnice, tak velkou nepřesnost mají výsledky získané dosazením do rovnice v případě osob s nadprůměrným podílem aktivní svalové hmoty, nebo naopak s vysokým podílem tělesného tuku.  Ovšem i toto stanovení má své limity. Nezohledňuje totiž rychlost metabolismu podle aktuálního nastavení organismu, zdravotního stavu apod., jen ho odhaduje na základě podílu aktivní svalové hmoty a její energetické spotřeby. Proto ani jídelníček nastavený pomocí bioimpedanční metody nemusí vést k očekávaným výsledkům.

Pokud nám tedy jde o přesné stanovení aktuální hladiny klidového metabolismu a ne pouze o teoretické odhady, používáme v naší poradně metodu nepřímé kalorimetrie, která nejen že stanovuje aktuální hodnotu klidového metabolismu, ale i procentuální podíl zastoupení jednotlivých živin na úhradě klidovém metabolismu.

Jak již bylo zmíněno, tak další důležitou informací, kterou můžeme přístrojem pro vyšetření metabolizmu získat, je vhodné zastoupení živin. Běžně doporučovaných 9-15 % přijaté energie z bílkovin, 30-40 z tuků a okolo 40-60 % ze sacharidů nevyhovuje všem. Dnes víme, že jak zdravotní tav, tak složení jídelníčku, fyzická aktivita, stres i genetické nastavení může měnit, a často také mění, tyto doporučené poměry. A někdy velmi významně. Pokud by se doporučením řídila osoba, která v klidu například tuky využívá jako zdroj energie pouze ze 20 % a naopak dobře metabolizuje bílkoviny, pak strava se zastoupením 40 % energie z tuků a 15 % energie z bílkovin povede spíše k poklesu rychlosti metabolismu než k jeho vylepšení. V důsledku toho k nárůstu tělesného tuku a zhoršení zdravotního stavu.

Spolehlivá a nezatěžující metoda, která dokáže právě tyto parametry změřit a přesněji stanovit, klidový metabolizmu i to, v jakém poměru čerpá organismus energii z jednotlivých živin, je právě nepřímá kalorimetrie. Díky ní jsme pak schopni sestavit velmi přesná doporučení k složení jídelníčku a pomoci klientovi k dosažení jím požadovaných výsledků.

Pozn.: Klidový metabolismus = přesněji klidový energetický výdej (v anglickém jazyce resting metabolic rate, RMR, nebo též resting energy expenditure, REE) je energie potřebná k pokrytí všech základních fyziologických funkcí za klidového stavu organismu (oblékání, čištění zubů, bdění…). Hodnoty BMR a RMR jsou často zaměňovány nebo považovány za totéž.

Je však třeba uvést, že obě hodnoty by se měly odlišovat. Podle podmínek, za jakých jsou měření provedena, je RMR oproti BMR vyšší maximálně o 10 %. Při měření RMR není třeba dodržet tak extrémně přísné podmínky, jako je tomu při měření bazálního energetického výdeje (BMR). Jeho měření má mnohem snazší proveditelnost a díky tomu i větší praktickou využitelnost pro běžnou klinickou praxi nebo výzkum. Naše nutriční poradna používá měření RMR metodou nepřímé kalorimetrie, díky kterému jsme schopni velmi přesně sestavovat potřebné jídelníčky a doporučení.

Zpět na přehled

Fotogalerie

Kontaktujte nás

Přijďte na první konzultaci

 

Objednávka termínu


Nejste stále rozhodnutí?

Prohlédněte si reference

Přesvědčte se, že naše metody skutečně fungují

Přečtěte si reference přímo od klientů FitBee, kteří spolu s námi dosáhli cílů, které si předsevzali.

Naše reference

Seznamte se s naším týmem

Sehraný tým nutričních terapeutů a specialistů FitBee

 
Nahoru