Nutriční terapeut, specialista nebo výživový poradce ? Věděli jste, že je mezi nimi rozdíl?

Zájem o výživu a celkově o zdravý životní styl je v posledních letech fenomén. Mnoho z nás se proto rozhodne vyhledat odborníka, aby by mu pomohl zlepšit jeho dosavadní stravovací návyky, vylepšit zdravotní stav nebo upravit tělesnou hmotnost. Otázkou ale je, jak najít takového odborníka, který Vám opravdu pomůže a nevytáhne z Vás jen balík peněz? Pojďme si tedy vysvětlit, jaký rozdíl se v názvech pro odborníky na výživu uvedených v nadpisu doopravdy skrývá.
Nutriční terapeut, specialista nebo výživový poradce ? Věděli jste, že je mezi nimi rozdíl?

Výživový poradce

Výživový poradce, nutriční poradce, či chcete-li poradce pro výživu – to všechno jsou označení pro jednu a tu samou osobu. Výživový poradce může být kdokoli, kdo si na tuto činnost opatří živnostenský list. Poradenství ve výživě je řazeno mezi tzv. živnosti volné. V praxi to znamená, že aby zájemce živnost dostal, nemusí dokládat ani reálně mít sebemenší vzdělání související s výživou. Za případné škody na zdraví, které klientovi výživový poradce způsobí, nenese žádnou právní odpovědnost a vše zůstává pouze na klientovi. Výživoví poradci by proto neměli pracovat s nemocnými lidmi, což už jsou ale i lidé se zvýšeným krevním tlakem, cukrem, cholesterolem nebo obézní lidé, které ještě nepostihli další zdravotní problémy spojené s vysokou hmotností.

Ne zřídkakdy se také stává, že je výdělek výživového poradce z velké části založen na prodeji doplňků stravy. Pokud Vám tedy Váš poradce tvrdí, že jediná cesta k Vašemu cíli, ať už je jakýkoli, vede pouze přes zázračné koktejly a moře dalších preparátů, zbystřete! Mohli byste se totiž jednoduše stát obětí potravinového marketingu. 

Někteří poradci prošli akreditovaným výživovým kurzem. Takový kurz může trvat pouhých pár hodin během víkendu přes Skype, nebo je rozvržen na delší dobu a je zakončen závěrečným testem. Nové právní nařízení také počítá s tím, že bude zkouška jednotná pro absolventy všech kurzů a bude probíhat před akreditovanou komisí, tvořenou lékaři a nutričními terapeuty a specialisty.

Nutriční terapeut

Narozdíl od výživového poradce je nutriční terapeut (dříve dietní sestra) nelékařský zdravotnický pracovník, který absolvoval kvalifikační studium v oboru výživy, a to buď tříleté studium na vyšší odborné škole, po jejímž ukončení získal titul diplomovaný specialista (DiS.), nebo tříleté studium na škole vysoké s titulem bakalář (Bc.). Obě formy studia jsou si podobné, zakonečné státní závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

Nutriční terapeut má v oblasti výživy komplexní vzdělání od molekul v potravinách po celého člověka se všemi jeho nemocemi. Působit může jak v nemocnicích, tak ve školních jídelnách, domovech pro seniory, lázních, sportovních klubech i v soukromém sektoru. Podílí se na preventivní péči, sestavuje stravovací plány pro lidi zdravé, i pro ty s nějakým dietním omezením (diabetik, celiak apod.). Pomáhá dodržovat výživová doporučení pro všechny věkové skupiny, tedy od novorozence po seniory, a za svoji práci je odborně i právně odpovědný.

Nutriční specialista

Další profesí, na kterou se můžete obrátit, je nutriční specialista. Ten je stejně jako nutriční terapeut zdravotník a má mimo bakalářského studia absolvované další dva roky navazujícího magisterského studia na vysoké škole. Po úspěšném splnění státních závěrečných zkoušek a obhajobě diplomové práce získá titul Mgr. a i zde platí obdobné pravomoce a právní zodpovědnost jako u nutričního terapeuta. Jelikož se poznatky ze světa výživy neustále vyvíjejí, musí se nutriční terapeut i specialista celoživotně vzdělávat a doplňovat své znalosti o aktuální informace a nejmodernější postupy.

Ráda bych zmínila, že nic není černobílé, ani profese věnující se výživě. Takže ani titul z vysoké školy nezaručuje stoprocentní kvalitu a naopak i výživový poradce může překvapit rozsahem a komplexností svých znalostí, které získal díky vlastnímu osobnímu zájmu pracovat na vysoké úrovni a lidem skutečně pomáhat. Pokud se sami chystáte na návštěvu odborníka na výživu, doporučuji  pečlivě si zjistit, jaké má dotyčná osoba vzdělání a zda má dobré reference. Není totiž nic horšího, než se nechat nachytat na líbivé, ale nereálné sliby, a přijít tak o motivaci na sobě pracovat jen proto, že jste se svěřili do nesprávných rukou.

Veronika

Zpět na přehled

Kontaktujte nás

Přijďte na první konzultaci

 

Objednávka termínu


Nejste stále rozhodnutí?

Prohlédněte si reference

Přesvědčte se, že naše metody skutečně fungují

Přečtěte si reference přímo od klientů FitBee, kteří spolu s námi dosáhli cílů, které si předsevzali.

Naše reference

Seznamte se s naším týmem

Sehraný tým nutričních terapeutů a specialistů FitBee

 
Nahoru