Ing. Hana Střítecká, DiS., Ph.D.

Nutriční terapeut, chemický technolog, vysokoškolský pedagog, odborný asistent UNOB

 Hradec Králové

Profil

Po studiu na VŠ Chemicko-technologické v Pardubicích se odklonila od původního oboru a začala se díky zaměření svého tehdejšího nadřízeného dovzdělávat v oblasti fyziologie, výživy člověka a procesní hygieny potravin. Ve své praxi se snaží zvyšovat povědomí běžné populace o problémech spojených s obezitou, technologických postupech výroby potravin a orientováním se v jejich nabídce tak, aby si člověk zvolil tu nejkvalitnější a nejzdravější.

Pracovní zkušenosti

 • 2016-dosud: Nutriční terapeut v regionální pobočce FitBee Hradec Králové
 • 2015-dosud: Odborný asistent na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany, katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, skupiny vojenské hygieny
 • 2014-dosud: Ředitelka a odborná garantka občanského sdružení FÉR potravina, z.s.
 • 2006-dosud: Koordinátor klinických studií v Centru pro poruchy výživy
 • 2004-2014: Odborný asistent na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany, katedry vojenské hygieny, skupiny hygieny výživy
 • 2002-2004: Asistent na Vojenské lékařské akademii JEP, katedry vojenské hygieny, skupiny hygieny výživy
 • 1999-2001: Interní PSG student s povinností výuky na katedře anorganické technologie, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
 • 2010-dosud: Člen zkušební komise státní rigorózní zkoušky z hygieny a preventivního lékařství a sociálního lékařství LFHK UK
 • 2014-dosud: Člen zkušební komise státní rigorózní zkoušky vojenská hygiena a epidemiologie FZV UO
 • 2011-dosud: Externí učitel oboru Zubní lékařství, předmět Epidemiologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého
 • 2010-dosud: Externí učitel oboru Zdravotnická bioanalytika, předmět Analýza potravin, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 • 2009-2018: Externí učitel oboru Nutriční terapeut, předmět Výživa různých skupin obyvatelska, Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
 • Lektorská činnost Dexter Academy, Nutris, Welko v akreditovaném rekvalifikačním kurzu Poradce pro výživu a navazujících kurzech
 • Lektorská činnost na kurzech pořádaných ČLK v oboru dětská obezitologie
 • Vyjma odborných publikací v recenzovaných časopisech i s IF, spolupráce v rámci zvyšování povědomí o správné výživě a kvalitě potravin na portálech Jíme hlavou (projekt PoZdrav-popularizace zdraví, Slimming nebo Potraviny pro tebe. Trvalá spolupráce s časopisem D-test, televizními pořady Černé Ovce, A Dost. 

Vzdělání

 • Ph.D., Univerzita Pardubice, fakulta chemicko-technologická
 • Ing., Univerzita Pardubice, fakulta chemicko-technologická
 • DiS. Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola 5. května, obor Diplomovaný nutriční terapeut
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Nutriční terapeut (registrační číslo: 015-0166-3570)
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví (registrační číslo: 028-0140-2659)

Certifikované kurzy

 • IPVZ: Oborná stáž (č. 207308), obezita, etiopatogeneze, prevence a ovlivňování, práce v poradně výživy v uvedené problematice
 • IPVZ: Odborná stáž (č. 310/251, ZU Pardubice), senzorické posuzování potravin, vody, výrobků
 • Specializační kurz (č. 4195-PV, IPVZ) v oboru hygieny životního a pracovního prostředí (JOP) 21/11 2016, osvědčení o absolvování specializační průpravy pro JOP Hygiena životního a pracovního prostředí (dle paragrafu 96 odst. 2 zák. 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních)
 • Rekvalifikační kurz MŠMT 23 800/04-20/323, Poradce pro výživu
 • Kvalita potravin (č. 09/007/1310a/164/003422, Potravinářská komora ČR)
 • Postgraduální školení v obezitologii (č. 23432, Endokrinologický ústav, Praha)

Členství v odborných společnostech

 • 2016-dosud: Sekce Výživy a nutriční péče
 • 2012-dosud: Česká asociace sester: sekce nutričních terapeutů
 • 2012-dosud: The European Federation of the Associations of Dietitians
 • 2009-dosud: The European Association for the Study of Obesity
 • 2009-dosud: Česká obezitologická společnost
 • 2009-2014: The American Oil Chemists' Society - Health and Nutrition division
 • 2009-2013: The European Atherosclerosis Society
 • 2004-dosud: Společnost pro výživu, sekce Fórum prevence dětské nadváhy a obezity (od 2013)
 • 2000-dosud: Česká společnost chemická

Členství v jiných organizacích se zaměřením na zdravý životní styl

 • 2013-dosud: člen redakční rady Journal of Food Security - Science and Education Publishing
 • 2012-dosud: člen redakční rady Journal of Obesity and Weight loss Therapy
 • 2008-2012: člen Authors Advisory board (Journal of Biochemical Tehcnology)
 • Reer-reviewer (Nutrition and Dietary Supplements, Diabetes, Metabolit Syndrome and obesity, Nutrition and Metabolism, African journal of Biotechnology)
 • Garant a spoluautor webového portálu "S dětmi proti obezitě", www.sdetmiprotiobezite.cz
 • Garant a autor hodnotících kritérií FÉR potravina - čteme etikety za vás, www.ferpotravina.cz
 • 2006-dosud: Aliance výživových poradců ČR (od roku 2014 člen výboru)
 • Člen pracovní skupiny Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku MZČR OZS/10/13/PDD
 • Člen databáze odborníků HZS ČR, Ministerstvo vnitra ČR
 • Člen pracovní skupiny, Hodnotící standard, Profesní kvalifikace PK1-výživový poradce-kvalifikační úroveň 5

Kontaktujte nás

Přijďte na první konzultaci

 

Objednávka termínu


Nejste stále rozhodnutí?

Prohlédněte si reference

Přesvědčte se, že naše metody skutečně fungují

Přečtěte si reference přímo od klientů FitBee, kteří spolu s námi dosáhli cílů, které si předsevzali.

Naše reference

Seznamte se s naším týmem

Sehraný tým nutričních terapeutů a specialistů FitBee

 
Nahoru