Mgr. Jitka Tomešová, DiS.

Klinický nutriční terapeut, antropolog, vysokoškolský pedagog

 Praha

Profil

"Učím lidi jíst"

Jako registrovaná nutriční terapeutka pracuje od roku 2005. Nejprve pracovala v oblasti zdravé výživy a prevence nemocí srdce a cév u dospělých, později zdravých i nemocných dětí. Věnovala se nejen poradenství rodičům, ale také přednáškám pro lékaře a zdravotní sestřičky či projektům pro školy.

Po šesti letech vyměnila soukromé pracoviště za nemocnici, kde působila jako nutriční terapeutka na interním oddělení a ARO, ale i jiných lůžkových odděleních. Dále se věnovala i pacientům v ambulantní péči o dospělé se zaměřením na antropometrii a auxologii (hodnocení dětského růstu), na úpravy tělesné hmotnosti a realimentace po nejrůznějších onemocněních (např. žaludku, žlučníku, slinivky, nádorová onemocnění aj.). Současně se věnovala několika grantovým a vědecko-výzkumným projektům.

V nutriční poradně FiBee se věnuje především veškeré diagnostice, léčebné výživě dětí a dospělých (onemocnění trávicího traktu, potravinové alergie a intolerance aj.) a úpravám tělesné hmotnosti ve směru plus i minus.

Zároveň přednáší na Přírodovědecké a 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, na českých i zahraničních konferencích a zároveň si průběžně zvyšuje odbornou kvalifikaci specializačním studiem a certifikovanými kurzy.

Vzdělání

 • Mgr. Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověka, obor Biomedicínská antropologie
 • Bc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Všeobecná biologie
 • DiS. Vyšší zdravotnická škola 5. května 41, Praha 4, Diplomovaná dietní sestra
 • Gymnázium Trutnov

Certifikované kurzy a specializace

 • Kurz laktačního poradenství, úroveň zdravotník
 • CK Prohlubující kurz Bazální stimulace prof. A. Fröhlicha I.
 • CK Nástavbový kurz Bazální stimulace
 • CK Metody stanovení individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu
 • CK Komunitní péče a poradenství u seniorů
 • CK Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním
 • CK Základní kurz Bazální stimulace
 • Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných (odborný kurz pro lékaře)
 • CK Péče o PEG
 • CK Metody stanovení individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkých stavech
 • Kurz STOB Metody behaviorální terapie

Členství v odborných společnostech

 • Sekce výživy a nutriční péče, z. s.
 • Sekce nutričních terapeutů, Česká asociace sester
 • European Federation of Associations of Dietitians, key contact pro Českou republiku
 • European Federation of Associations of Dietitians, člen výboru pro odborný program konference EFAD
 • Společnost pro výživu
 • Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP

Vybrané kongresové aktivity

 • EFAD 10th Conference, 28.-30.9.2017, Rotterdam, Netherlands: Intensive Management of Dyslipidaemia in Patients with PAD (poster)
 • Konference klinické nutriční péče, 4.4.2017, IKEM, Praha: Hladovění v nemocnicích (a hlavní pořadatel konference)
 • International Congress of Dietetics, 7.-10.9.2016, Granada, Spain: Together Project (poster)
 • XXXII. kongres SKVIMP, 17.-19.4.2016, Hradec Králové: Together Project; Denní program nutriční terapeutky na standardním lůžkovém oddělení (postery)
 • European Congress on Obesity, 6.-9.5.2015, Praha: Ways to change dietary patterns in families (workshop moderator)
 • XXXI. kongres SKVIMP, 5.-7.2.2015, Hradec Králové: Růst dětí po alogenní transplantaci kmenových krvetvorných buněk (poster)
 • Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku, Poděbrady, 8.-10.1.2015: Aktuální výživová doporučení v prevenci a léčbě srdečních onemocnění, Srdeční záležitost
 • XXI. Kongres České internistické společnosti, 15.-18.10.2014, Brno: Význam klinické výživy v akutní péči o dospělé, Edukace diabetika v praxi nutriční terapeutky
 • DIETS/EFAD 7th Conference, 7.-9.11.2013, Garda, Italy: Child Nutrition Centre
 • SKVIMP kongres 2013, 7.-9.3.2013, Hradec Králové: Pochybení v praxi I. (přednáška), Malnutrice u obézních pacientů (poster)
 • DIETS/ EFAD 6th Conference, 26.-28.10.2012, Portorož, Slovenia: Nutritional Care - online application
 • IAGG-ER Congress of Clinical Medicine - Geriatric Medicine, 29.-31.8.2012, Praha: Workshop Nutrition Therapy (moderator workshopu)
 • 10. Nordic Nutrition Conference 2012, 2.-5.6.2012, Reykjavík, Iceland: Malnutrition in obese patients (poster)
 • 5th EFAD/ DIETS Conference, 19.-21.10.2011 Barcelona, Spain: Malnutrition in obese patients (se získáním ocenění EFAD Student Award 2011)
 • Vzdělávací akce pro pediatry, ČLK, 1.10.2011 Praha: Výživa dětí s nadváhou a obezitou (+ seriál pro praktické dětské lékaře po celé ČR, přednáška)
 • Vzdělávací akce pro zdravotní sestry, OSVD, 6/2006-12/2008, celá ČR: Zdravá výživa v dětském věku

Vybraná publikační činnost

 • Suchánek, P., Střítecká, H., Tomešová, J., Kuncířová, V., Šaurová, L., Dušková, K., Wolfová, N., Iliopulu, M., Hubáček, J.A., Lánská, V.: Vliv užívání doplňku stravy s rybím tukem na omega3 index a vybrané kognitivní funkce u aktivně sportujícíh žáků druhého stupně základních škol. Psychiatrie pro praxi. 2021. 22(2): 110-115.
 • Piťha, J., Boháčová, V., Doubková, K., Starnovská, T., Tomešová, J.: Projekt intenzivního ovlivnění dyslipidémií u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. Practicus. 2016(10).
 • Dvořáková, M., Kejlová, K. et al.: Alternative methods for in vitro screening of endocrine disruptors. Neuroendocrinology Letters (37). Suppl. 1 2016.
 • Rusková, J.: Specifika výživy dospívajících. Pediatrie pro praxi. 2011. 12(4): 277-280.
 • Rusková. J.: Tuky v prevenci nemocí srdce a cév u dětí. Pediatrie pro praxi. 2011. 12(1): 48-50.
 • Poledne, R., Piťha, J. a kol.: Zdravá výživa pro každý den. Grada Publishing, Praha 2009. ISBN 978-80-247-2488-1
 • Valášková, M. a kol.: Bababook. Computer Press, Brno 2007. ISBN 978-80-251-1819-1
 • OSVD: Výživa dětí v prevenci a léčbě nadváhy a obezity u dětí (skripta pro SZP, spoluautor, 2008)
 • OSVD: Zdravá výživa v dětském věku (autor, skripta pro SZP, 2006)

Řešené granty a projekty

 • Zdraví pro nejmenší (10/2021-11/2021), lektor přednášek o správné výživě dětí od 1 do 4 let
 • Změny tělesného složení u pacientů s testikulárními nádory léčenými chemoterapií (2016-), antropometrická vyšetření u pacientů zařazených do studie
 • Společně (4/2015-4/2017), key kontakt pro Českou republiku, koordinátor grantových aktivit, lektor přednášek o zdravé výživě v těhotenství a po porodu
 • Zdraví 2020, Ministerstvo zdravotnictví ČR (2015), Člen pracovní skupiny Akčního plánu Vzdělávání nelékařských pracovníků ve zdravotnictví
 • Systémové nastavení dietního stravování v zařízeních školního stravování, Sekce výživy a nutriční péče ČAS (2015), koordinátor týmu, lektor regionálních školení pracovníků zařízení školního stravování, http://www.sekce-vnp.cz/dietni-stravovani-ve-skolach/
 • Tancem proti obezitě, OSVD, Dance station (2010), koordinátor týmu, lektor regionálních přednášek o zdravé výživě pro děti základních škol

Kontaktujte nás

Přijďte na první konzultaci

 

Objednávka termínu


Nejste stále rozhodnutí?

Prohlédněte si reference

Přesvědčte se, že naše metody skutečně fungují

Přečtěte si reference přímo od klientů FitBee, kteří spolu s námi dosáhli cílů, které si předsevzali.

Naše reference

Seznamte se s naším týmem

Sehraný tým nutričních terapeutů a specialistů FitBee

 
Nahoru