Mgr. Jitka Tomešová, DiS.

Klinický nutriční terapeut, antropolog, vysokoškolský pedagog

 Praha

Profil

"Učím lidi jíst"

Jako registrovaná nutriční terapeutka pracuje od roku 2005. Nejprve pracovala v oblasti zdravé výživy a prevence nemocí srdce a cév u dospělých, později zdravých i nemocných dětí. Věnovala se nejen poradenství rodičům, ale také přednáškám pro lékaře a zdravotní sestřičky či projektům pro školy.

Po šesti letech vyměnila soukromé pracoviště za nemocnici, kde působila jako nutriční terapeutka na interním oddělení a ARO, ale i jiných lůžkových odděleních. Dále se věnovala i pacientům v ambulantní péči o dospělé se zaměřením na antropometrii a auxologii (hodnocení dětského růstu), na úpravy tělesné hmotnosti a realimentace po nejrůznějších onemocněních (např. žaludku, žlučníku, slinivky, nádorová onemocnění aj.). Současně se věnovala několika grantovým a vědecko-výzkumným projektům.

V nutriční poradně FiBee se věnuje především veškeré diagnostice, léčebné výživě dětí a dospělých (onemocnění trávicího traktu, potravinové alergie a intolerance aj.) a úpravám tělesné hmotnosti ve směru plus i minus.

Zároveň přednáší na Přírodovědecké a 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, na českých i zahraničních konferencích a zároveň si průběžně zvyšuje odbornou kvalifikaci specializačním studiem a certifikovanými kurzy.

Vzdělání

 • Mgr. Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověka, obor Biomedicínská antropologie
 • Bc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Všeobecná biologie
 • DiS. Vyšší zdravotnická škola 5. května 41, Praha 4, Diplomovaná dietní sestra
 • Gymnázium Trutnov

Certifikované kurzy a specializace

 • Kurz laktačního poradenství, úroveň zdravotník
 • CK Prohlubující kurz Bazální stimulace prof. A. Fröhlicha I.
 • CK Nástavbový kurz Bazální stimulace
 • CK Metody stanovení individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu
 • CK Komunitní péče a poradenství u seniorů
 • CK Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním
 • CK Základní kurz Bazální stimulace
 • Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných (odborný kurz pro lékaře)
 • CK Péče o PEG
 • CK Metody stanovení individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkých stavech
 • Kurz STOB Metody behaviorální terapie

Členství v odborných společnostech

 • Sekce výživy a nutriční péče, z. s.
 • Sekce nutričních terapeutů, Česká asociace sester
 • European Federation of Associations of Dietitians, key contact pro Českou republiku
 • European Federation of Associations of Dietitians, člen výboru pro odborný program konference EFAD
 • Společnost pro výživu
 • Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP

Vybrané kongresové aktivity

 • EFAD 10th Conference, 28.-30.9.2017, Rotterdam, Netherlands: Intensive Management of Dyslipidaemia in Patients with PAD (poster)
 • Konference klinické nutriční péče, 4.4.2017, IKEM, Praha: Hladovění v nemocnicích (a hlavní pořadatel konference)
 • International Congress of Dietetics, 7.-10.9.2016, Granada, Spain: Together Project (poster)
 • XXXII. kongres SKVIMP, 17.-19.4.2016, Hradec Králové: Together Project; Denní program nutriční terapeutky na standardním lůžkovém oddělení (postery)
 • European Congress on Obesity, 6.-9.5.2015, Praha: Ways to change dietary patterns in families (workshop moderator)
 • XXXI. kongres SKVIMP, 5.-7.2.2015, Hradec Králové: Růst dětí po alogenní transplantaci kmenových krvetvorných buněk (poster)
 • Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku, Poděbrady, 8.-10.1.2015: Aktuální výživová doporučení v prevenci a léčbě srdečních onemocnění, Srdeční záležitost
 • XXI. Kongres České internistické společnosti, 15.-18.10.2014, Brno: Význam klinické výživy v akutní péči o dospělé, Edukace diabetika v praxi nutriční terapeutky
 • DIETS/EFAD 7th Conference, 7.-9.11.2013, Garda, Italy: Child Nutrition Centre
 • SKVIMP kongres 2013, 7.-9.3.2013, Hradec Králové: Pochybení v praxi I. (přednáška), Malnutrice u obézních pacientů (poster)
 • DIETS/ EFAD 6th Conference, 26.-28.10.2012, Portorož, Slovenia: Nutritional Care - online application
 • IAGG-ER Congress of Clinical Medicine - Geriatric Medicine, 29.-31.8.2012, Praha: Workshop Nutrition Therapy (moderator workshopu)
 • 10. Nordic Nutrition Conference 2012, 2.-5.6.2012, Reykjavík, Iceland: Malnutrition in obese patients (poster)
 • 5th EFAD/ DIETS Conference, 19.-21.10.2011 Barcelona, Spain: Malnutrition in obese patients (se získáním ocenění EFAD Student Award 2011)
 • Vzdělávací akce pro pediatry, ČLK, 1.10.2011 Praha: Výživa dětí s nadváhou a obezitou (+ seriál pro praktické dětské lékaře po celé ČR, přednáška)
 • Vzdělávací akce pro zdravotní sestry, OSVD, 6/2006-12/2008, celá ČR: Zdravá výživa v dětském věku

Vybraná publikační činnost

 • Suchánek, P., Střítecká, H., Tomešová, J., Kuncířová, V., Šaurová, L., Dušková, K., Wolfová, N., Iliopulu, M., Hubáček, J.A., Lánská, V.: Vliv užívání doplňku stravy s rybím tukem na omega3 index a vybrané kognitivní funkce u aktivně sportujícíh žáků druhého stupně základních škol. Psychiatrie pro praxi. 2021. 22(2): 110-115.
 • Piťha, J., Boháčová, V., Doubková, K., Starnovská, T., Tomešová, J.: Projekt intenzivního ovlivnění dyslipidémií u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. Practicus. 2016(10).
 • Dvořáková, M., Kejlová, K. et al.: Alternative methods for in vitro screening of endocrine disruptors. Neuroendocrinology Letters (37). Suppl. 1 2016.
 • Rusková, J.: Specifika výživy dospívajících. Pediatrie pro praxi. 2011. 12(4): 277-280.
 • Rusková. J.: Tuky v prevenci nemocí srdce a cév u dětí. Pediatrie pro praxi. 2011. 12(1): 48-50.
 • Poledne, R., Piťha, J. a kol.: Zdravá výživa pro každý den. Grada Publishing, Praha 2009. ISBN 978-80-247-2488-1
 • Valášková, M. a kol.: Bababook. Computer Press, Brno 2007. ISBN 978-80-251-1819-1
 • OSVD: Výživa dětí v prevenci a léčbě nadváhy a obezity u dětí (skripta pro SZP, spoluautor, 2008)
 • OSVD: Zdravá výživa v dětském věku (autor, skripta pro SZP, 2006)

Řešené granty a projekty

 • Zdraví pro nejmenší (10/2021-11/2021), lektor přednášek o správné výživě dětí od 1 do 4 let
 • Změny tělesného složení u pacientů s testikulárními nádory léčenými chemoterapií (2016-), antropometrická vyšetření u pacientů zařazených do studie
 • Společně (4/2015-4/2017), key kontakt pro Českou republiku, koordinátor grantových aktivit, lektor přednášek o zdravé výživě v těhotenství a po porodu
 • Zdraví 2020, Ministerstvo zdravotnictví ČR (2015), Člen pracovní skupiny Akčního plánu Vzdělávání nelékařských pracovníků ve zdravotnictví
 • Systémové nastavení dietního stravování v zařízeních školního stravování, Sekce výživy a nutriční péče ČAS (2015), koordinátor týmu, lektor regionálních školení pracovníků zařízení školního stravování, http://www.sekce-vnp.cz/dietni-stravovani-ve-skolach/
 • Tancem proti obezitě, OSVD, Dance station (2010), koordinátor týmu, lektor regionálních přednášek o zdravé výživě pro děti základních škol

Kontaktujte nás

Přijďte na první konzultaci

 

Objednávka termínu

Napište nám a ptejte se

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (7.8 + 47.2) *


Nejste stále rozhodnutí?

Prohlédněte si reference

Přesvědčte se, že naše metody skutečně fungují

Přečtěte si reference přímo od klientů FitBee, kteří spolu s námi dosáhli cílů, které si předsevzali.

Naše reference

Seznamte se s naším týmem

Sehraný tým nutričních terapeutů a specialistů FitBee

 
Nahoru