Analýza složení těla InBody

Získejte přesný obraz svého těla

Ověřte si, jak na tom ve skutečnosti jste? Zda redukujete tuky (a ne aktivní svalovou hmotu), zadržujete vodu či nikoli nebo jak se mění v průběhu času poměr svalové a tukové hmoty nebo svalové dysbalance.

Získejte jedinečný a relevantní obraz svého těla pro sestavení individuálního výživového plánu a doporučení pohybové aktivity na míru Vašemu tělu.

Lékařské bioimpedanční diagnostické přístroje InBody jsou neocenitelnou pomůckou při stanovení tělesného složení a následném zjišťování efektivity a dodržování nastaveného výživového režimu i pohybové aktivity. 

Chtějte víc než odhady, změřte se na InBody

Jistě jste si položili otázku, zda Váš dosavadní výživový režim a pohybové aktivity skutečně fungují a jak se odrážejí v tělesném složení. Pokud se chystáte změnit svůj jídelníček k lepšímu bez odborné pomoci nebo jste začali cvičit sami, je dobré si zjistit, jak na tom ve skutečnosti se složením svého těla jste

Inbody stanovuje tělesné složení bez empirických odhadů a oproti klasické váze nemůže dojít k mylnému názoru, že osoba, která se snaží jíst podle zásad správné výživy s pravidelnou pohybovou aktivitou podle ručiček váhy např. nezhubnula či dokonce přibrala.

Hmotnost jako taková je totiž ovlivněna několika faktory (hmotnost svalů, tuků, kostí, vody). Vhodnou úpravou životního stylu však dochází k nárůstu svalové hmoty, tím pádem i váhy (stejné množství svalů je totiž několikanásobně těžší než tuků) a tuto skutečnost konvenční váha neumí objektivně vyhodnotit.

Přesná diagnostika Vás povede k cíli efektivněji

Pravidelná vyšetření jsou velmi motivující, protože vidíte změny, které se ve Vašem těle skutečně odehrávají.
Vyšetření tělesného složení je zároveň nezbytný krok k sestavení individuálního výživového plánu a doporučení pohybové aktivity.

Přístroje InBody používají metodu osmisvodových dotykových elektrod. Výsledky analýzy pomocí technologie DSM-BIA, SMFIM nebo SMF-BIA jsou mnohem přesnější, neměří totiž tělo jako celek, ale rozděluje je na jednotlivé části (levá a pravá paže, trup, levá a pravá dolní končetina). Rozbor je prováděn ve více frekvencích zaručujících maximální přesnost. Výhodou těchto analyzátorů je bezesporu rychlost vyšetřovací metody (cca 1 minuta), která je navíc bezbolestná, bezpečná a výsledek není zkreslován empirickými odhady.

Nutriční poradna FitBee pracuje vždy a pouze se špičkovými, pravidelně kalibrovanými profesionálními přístroji určenými k diagnostice a analýze složení těla, zaručujícími jedno z nejpřesnějších měření. Výšku měříme pomocí speciálních digitálních výškoměrů BSM370 a BSM170B.

Přístroje InBody v nutričních poradnách FitBee

InBody970

InBody970

8mi frekvenční přístroj
techonolgie DSM-BIA a SMFIM

Praha


InBody BWA

InBody BWA

8mi frekvenční přístroj
technologie DSM-BIA a SMFIM

Praha

(zatím jediný v soukromém sektoru v ČR)
InBody270

InBody270

2 frekvenční přístroj
technologie DSM-BIA

Praha

Liberec

Bakov nad Jizerou

Hradec Králové

České Budějovice

InBody230

InBody230

2 frekvenční přístroj
technologie DSM-BIA

České Budějovice

Přístroje InBody970 a InBody BWA jsou navíc vhodné pro zdravotnická zařízení, handikapované osoby, dialyzované pacienty, vrcholové sportovce a jsou také vhodné pro relevantní výsledky analýz tělesného složení v odborných klinických studiích

Časté dotazy

Co dodržet před vyšetřením?

 • Ideální je provádět měření před jídlem, nebo minimálně 2 hodiny po jídle.
 • Není vhodné také vypít před vyšetřením velké množství tekutin, ale pouze max 500 ml v posledních dvou hodinách. Před samotným vyšetřením si také vždy dojděte na toaletu.
 • Při opakovaném měření se snažíme dodržovat vždy stejné podmínky, tedy ideálně ve stejnou dobu.
 • Před vyšetřením není vhodné mít velkou fyzickou aktivitu (intenzivní cvičení, ani k nám na vyšetření běžet apod.), protože může dojít k dočasným změnám ve složení těla.
 • Před měřením se nedoporučuje saunování a také krémovat ruce a nohy.
 • Pokud onemocníte a je Vám opravdu špatně (např. chřipka, angína), není vhodné vyšetřením projít. Z domluvené konzultace se raději omluvte a objednejte se znovu, až se uzdravíte. 
 • Během menstruace může u některých žen dojít ke zvýšenému zadržování tělesné vody, zácpě nebo naopak průjmu, jiným stravovacím či pohybovým zvyklostem. Proto je vhodné podstoupit měření až po menstruaci nebo alespoň v jejím závěru.

Pro koho není vyšetření vhodné?

 • Osoby s kardiostimulátorem či defibrilátorem
 • Osoby bez končetin, imobilní
 • Těhotné ženy
 • U osob s kovovým implantátem je třeba vhodnost analýzy individuálně posoudit. Prosím, kontaktujte nás.

Jak vyšetření probíhá?

Měření je rychlé (cca 50-120 vteřin), přesné a bezbolestné. Je však třeba být naboso, nejlépe pouze ve spodním prádle. Po zadání základních informací do přístroje (tělesná výška, věk, pohlaví) se vyšetřovaná osoba postaví na přístroj a uchopí dva snímače, na nichž jsou umístěny speciální sondy. Poté je třeba vydržet požadovanou dobu na místě,  nehýbat se, nehovořit, dokud InBody neohlásí konec vyšetření.

Co analýzou získáte?

Přístroje InBody dokáží změřit nejen dospělé osoby s nadváhou či obezitou (váhový rozsah do 250 kg), ale také děti, seniory či sportovce různých entických skupin a všechny porovnat s náležitými referenčními soubory. Užitečné jsou informace o rozložení svalů a tuku a vzájemné vyváženosti jednotlivých tělesných kompartmentů. Zjistíme také, jak pracuje Váš metabolismus. Pomocí vyšetření můžeme také zjistit případné otoky v těle, riziko osteoporózy, množství vnitrobřišního tuku, poruchy příjmu potravy nebo svalovou dysbalanci. Kromě toho budete pochopitelně znát Váš BMI, procento tělesného tuku, poměr boků a pasu, obvod paží, stehen a krku, či minimální kalorickou potřebu těla.

Zhodnocení Vašeho tělesného složení dostanete vytištěné na papíře a po konzultaci jej také zasíláme emailem. Nutriční terapeutka Vám podá odborný výklad a detailně všechny údaje vysvětlí. Na základě výsledků z InBody, konzultace stravování a zdravotního stavu můžeme cíleně řešit další postup např. při hubnutí, jako je jídelníček a pohybová aktivita.

Vyšetření InBody je nedílnou součástí všech nutriční konzutlací ve všech pobočkách FitBee.

Analýza složení těla na špičkovém lékařském diagnostickém přístroji INBODY

Náš software je pravidelně aktualizován na nejnovější verze, všechny přístroje jsou pravidelně kalibrovány a servisovány výrobcem InBody.

 

Komplexní vstupní konzultace (60 minut)

 • 1x analýza tělesného složení na diagnostickém přístroji InBody
 • Vytištění výsledků + sdílení výsledků v kartě klienta v profesionální aplikaci www.beetfit.com
 • Vysvětlení výsledků analýzy tělesného složení nutričním terapeutem
 • Propočet nutričních hodnot dosavadního jídelníčku klienta a výdeje energie fyzickou aktivitou
 • Zhodnocení původního jídelníčku a životního stylu
 • Základní doporučení k úpravě stravování, případně zpracování anamnézy pro vstup pro dlouhodobější spolupráci v rámci programu

 

Na vstupní komplexní konzultaci si připravte

 • Zápis Vašeho životního stylu (jídelníčku a pohybu)
  • Pro zápis jídelníčku (a fyzické aktivity) se zaregistrujte do aplikace BeetFit, která je k dispozici pro uživatele zdarma a splňuje požadavky na ochranu osobních údajů (GDPR). Po zaregistrování si prosím vyplňte svůj uživatelský profil. Poté vyhledejte konkrétního odborníka z FitBee se kterým jste si schůzku domluvili a v aplikaci se s ním propojte. Před samotným zápisem si prohlídněte několik instruktážních videí, jak správně jídelníček a pohyb do aplikace zapsat. Pokud jste zvyklí používat jinou aplikaci či program, pošlete nám export týdenního jídelníčku s nutričními hodnotami, případně i záznam Vaší fyzické aktivity.
  • Před návštěvou nutriční poradny je třeba zapsat ideálně 5-7 dní svého dosavadního stravování. Zápis stravy (a fyzické aktivity) je pro přesnost naší práce a poskytnutí co nejobjektivnějších rad a doporučení nesmírně důležitý. Bez něj není možné na konzultaci adekvátně zhodnotit Vaše stravovací zvyklosti a poskytnout Vám účinná doporučení.
 • Pokud užíváte léky předepsané lékařem (nebo doplňky stravy), přineste napsané (nebo vyfocené) konkrétní názvy a dávkování, které užíváte.
 • V případě, že se léčíte se specifickým onemocněním a máte k dispozici lékařské zprávy, případně výsledky aktuálních krevních testů a dalších vyšetření (ultrazvuk, gastroskopie atd.), přineste je s sebou.
 • Pro maximální přesnost vyšetření tělesného složení na diagnostickém přístroji InBody je třeba dodržet některé podmínky.

 

Komplexní vstupní konzultace je vhodná pro klienty, kteří: 

 • Podstupují analýzu tělesného složení InBody poprvé,
 • V minulosti byli změření (např. jinde než u nás v poradně), avšak výsledkům dostatečně nerozumí nebo klientovi nebyly výsledky dostatečně interpretovány,
 • Vstupní komplexní konzultaci potřebují před absolvováním jakýchkoli výživových programů (např. program Metabolic Balance®, BeetFit, Rámcový jídelníček).

Opakované konzultace (30 minut)

 • 1x analýza tělesného složení na diagnostickém přístroji InBody
 • Sdílení výsledků v kartě klienta v profesionální aplikaci www.beetfit.com
 • Výživová konzultace 

 

Tato služba je vhodná pro klienty, kteří:

 • rozumí výsledkům měření - tedy klient už se v minulosti u nás měřil (prošel komplexní vstupní konzultací) a byly mu odborníkem vysvětleny výsledky měření. 

 

Rychlá analýza (5-10 minut)

 • 1x analýza na přístroji InBody bez konzultace

 • Sdílení výsledků v kartě klienta v profesionální aplikaci www.beetfit.com

 

Tato služba je vhodná pro klienty kteří:

 • Mají zájem pouze o analýzu a nepotřebují s našimi odborníky nic konzultovat,
 • Potřebují výsledky tělesného složení pro svého trenéra,
 • Jsou se svou stravou, životním stylem a zdravotním stavem spokojení a chtějí pouze znát své aktuální složení.

 

Analýza složení těla INBODY BWA (60 minut)

Tento velice přesný a citlivý přístroj (který je srovnatelný s kvalitou přístroje InBody770, avšak s lepším stanovením vodního prostředí organismu) používáme v pražské poradně anebo mimo ordinaci. Jedná se totiž o přenosný špičkový diagnostický analyzátor, pro práci v terénu (zatím jediný přístroj v soukromém sektoru v ČR). Jeho využití je pro výkonnostní sportovce, běžnou populaci, klienty s problémy s pohybovým aparátem (kteří nevydrží stát a potřebují u vyšetření ležet), sledování dyalizovaných pacientů u onemocnění ledvin.

Cena s vysvětlením výsledků a konzultací zahrnuje:

 • 1x analýza tělesného složení na diagnostickém přístroji InBody BWA

 • Vytištění výsledků + sdílení výsledků v kartě klienta aplikaci www.beetfit.com

 • Vysvětlení výsledků analýzy tělesného složení odborníkem na výživu

 • Základní výživové nebo sportovní doporučení

Kontaktujte nás

Přijďte na první konzultaci

 

Objednávka termínu


Nejste stále rozhodnutí?

Prohlédněte si reference

Přesvědčte se, že naše metody skutečně fungují

Přečtěte si reference přímo od klientů FitBee, kteří spolu s námi dosáhli cílů, které si předsevzali.

Naše reference

Seznamte se s naším týmem

Sehraný tým nutričních terapeutů a specialistů FitBee

 
Nahoru